Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2015

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera

532/2015

Pod drzewami... - Halina Poświatowska

pod drzewami - miłość
pośród ludzi - miłość
pośród deszczu
i w słońcu
odmieniałam pory roku
dokąd nie przyszła
teraz
jest tylko jedna pora roku
wiosna

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Nie chodzi o to, co wiesz, ale o to, czego nie wiedzą inni.
— Terry Pratchett
Reposted fromavooid avooid viakaps kaps
4738 af49
Reposted frommuladhara muladhara viacytaty cytaty

April 07 2015

Reposted fromvolldost volldost viaveronca veronca
9256 c6e5
Reposted fromsorriso sorriso viaveronca veronca
7181 5d75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca
6090 ae48
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaveronca veronca
9784 dd19 500
Karol
Reposted fromdobry dobry viaveronca veronca
7219 37b5 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaveronca veronca
spring comes along
Reposted frommicrowalrus microwalrus viazupkaaa zupkaaa
2225 ca7f
Reposted fromonlywhite onlywhite viazupkaaa zupkaaa
Czas mija, mody się zmieniają, nic nie trwa wiecznie. Wyjątkiem są jedynie dobry gust, przyjaźń i miłość.
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamuchless muchless
Dopiero przyszła refleksja <<Pamiętaj, dla ludzi trzeba być dobrym. Przy całej swej niemocy, słabości i bezsilności człowiek może tylko jedno: być dobrym dla innych ludzi. Mądrość, potęga i zwycięstwo nad przyrodą - wszystko obraca się w końcu przeciw człowiekowi, ale dobroć - nigdy. Przeto należy być dobrym...>>
— Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromfatu fatu viageralt geralt
Tyle szans ile odwagi
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viageralt geralt
62/2015

Liczba PÓŁ - Anna Maria Dróżdż

Liczba PÓŁ 
jest liczbą optymalną 
dam ci pół jabłka 
dasz mi pół siebie 
pół życia dla mnie 
połowa dla nich 
z mojej połowy pół moim myślom 
druga 
dla moich słów 
pół uśmiechu 
co pół godziny 
połowicznie samotnym 
i zdecydowanym 
półpocałunek 
na półpożegnanie 
W zasadzie można by 
zdecydować się na liczbę zero 
ale z pewnością 
owo PÓŁ od niechcenia 
jest bardziej bezpieczne 
dla nas wszystkich 
półludzi
https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid viageralt geralt
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viageralt geralt
8612 0350
Reposted fromarrependimento arrependimento viageralt geralt
6665 bad3
Reposted frompixar pixar viageralt geralt
Spytałem zebrę
jesteś białą zebrą w czarne paski
czy czarną zebrą w białe paski?
A zebra odpowiedziała:
a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami
czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?
Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem
czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny
czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
Nigdy więcej nie zapytam zebry o paski
— Shel Silverstein
Reposted fromxalchemic xalchemic viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...